ï»? 2020德里城队vs圣帕特里克竞技队直æ’?德里城队vs圣帕特里克竞技队视频直播|全场录像 - CC体育å?/title> <meta name="keywords" content="德里城队vs圣帕特里克竞技é˜?德里城队vs圣帕特里克竞技队全场录åƒ?德里城队vs圣帕特里克竞技队视频直æ’?> <meta name="description" content="体育吧为您提供德里城队VS圣帕特里克竞技队视频直播、德里城队VS圣帕特里克竞技队文字直播、德里城队VS圣帕特里克竞技队全场录像回放、德里城队VS圣帕特里克竞技队比赛视频集锦、德里城队VS圣帕特里克竞技队最新比赛资讯ã€?> <link href="http://cdn.www.tairunbz.com/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/ztcss.css?v=9" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.tairunbz.com/ccsports/js/ip.js" charset="gb2312"></script> <script>dw(noip);</script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.tairunbz.com/ccsports/js/common_index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.www.tairunbz.com/newsindex/js/index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript"> if (/AppleWebKit.*mobile/i.test(navigator.userAgent) || (/MIDP|SymbianOS|NOKIA|SAMSUNG|LG|NEC|TCL|Alcatel|BIRD|DBTEL|Dopod|PHILIPS|HAIER|LENOVO|MOT-|Nokia|SonyEricsson|SIE-|Amoi|ZTE/.test(navigator.userAgent))) { if (window.location.href.indexOf("?mobile") < 0) { try { window.location.href = "https://m.www.tairunbz.com/a/1157vs951/"; } catch (e) { } } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> ` <center><div><div id="showads1"> <script>dw(ads1_content);</script></div></div></center> <script src="/ccsports/js/ccsports_head.js" type="text/javascript" charset="gb2312"></script> <center><div><div id="showads2"> <script>dw(ads2_content);</script></div></div></center> <div class="layout cf mt30 info-panel team-detail"><div node-type="basicInfo"><div class="mod-box mod1"><img class="fl mt30 t-logo" src="https://images.www.tairunbz.com/timg/team_1157.jpg" alt="德里城队"><div class="fl mt25 r-box t-name"><div class="mt45 name"><p class="cn">德里城队</p><p class="en">Derry City</p></div></div></div></div><div node-type="basicInfo"><div class="mod-box mod1"><div class="fl mt25 r-box t-name" style="width: 400px;"><div class="mt45 name" style="width: 400;padding-left: 45%;"><p class="cn" style="font-size: 50px;">VS</p></div></div></div></div><div node-type="basicInfo"><div class="mod-box mod1"><img class="fl mt30 t-logo" src="https://images.www.tairunbz.com/timg/team_951.jpg" alt="圣帕特里克竞技é˜?><div class="fl mt25 r-box t-name"><div class="mt45 name"><p class="cn">圣帕特里克竞技é˜?/p><p class="en"> St Patrick's</p></div></div></div></div></div> <div class="hp-threeNav" style="width:1250px;padding-top:10px;"><div class="hp-threeNav-bd"><ul id="menu_MenuiteamList" class="hp-threeNav-item"><li class="on"><a href="/a/1157vs951/">对阵首页</a></li><li><a href="/zhibo/1157vs951/">视频直播</a></li><li><a href="/yuce/1157vs951/">推荐预测</a></li><li><a href="/ask/1157vs951/">赛事讨论</a></li><li class=""><a href="/shoufa/1157vs951/">首发阵容</a></li><li class=""><a href="/wenzi/1157vs951/">文字直播</a></li><li class=""><a href="/luxiang/1157vs951/">比赛视频</a></li><li class=""><a href="/news/1157vs951/">赛事新闻</a></li><li class=""><a href="/live/dianjing/" target="_blank">电竞直播</a></li><li class=""><a href="http://www.tairunbz.com/zhibo/6/" target="_blank">CCTV5直播</a></li><li class=""><a href="/bifen/" target="_blank">比分直播</a></li></ul></div></div> <div class="main clearfix"> <div class="main_l"> <div class="topcont"> <div class="topcont_items topcont_compare" id="topcont_compare" style=""> <div class="main_data"> <div class="topcont_compare_datas"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">德里城队vs圣帕特里克竞技队数据对æ¯?/span></div> <div class="topcont_compare_datas_c clearfix"> <div class="topcont_compare_data fl"><div class="fl"> <a href="http://www.tairunbz.com/team_1157/" target="_blank"> <img src="https://images.www.tairunbz.com/timg/team_1157.jpg" alt="德里城队" title="德里城队"></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.tairunbz.com/team_1157/" target="_blank" class="cBlue">德里城队</a> <span>è¿?场成ç»?/span></h3><h4><span class="label_win">èƒ?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">è´?/span><span class="label_win">èƒ?/span><span class="label_lose">è´?/span></h4></blockquote></div> <div class="topcont_compare_data fr"><div class="fl"><a href="http://www.tairunbz.com/team_951/" target="_blank"> <img src="https://images.www.tairunbz.com/timg/team_951.jpg" alt="圣帕特里克竞技é˜? title="圣帕特里克竞技é˜?></a></div><blockquote> <h3><a href="http://www.tairunbz.com/team_951/" target="_blank" class="cBlue">圣帕特里克竞技é˜?/a><span>è¿?场成ç»?/span></h3> <h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_win">èƒ?/span><span class="label_lose">è´?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span></h4></blockquote></div></div> <div class="topcont_compare_data_count cRed"></div> </div> <div class="topcont_compare_recent"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">近期交战纪录</span></div> <div class="table01_w"><table><tbody> <tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2020å¹?8æœ?9æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_1157/" target="_blank" class="cBlue" title="德里åŸ?>德里åŸ?/a></td><td>0-0</td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_951/" target="_blank" class="cBlue" title="圣帕特里克竞技">圣帕特里克竞技</a></td><td class="w185"><a href='//www.tairunbz.com/sc/632/632231.htm' style='color: red;'>直播<s class="vline"></s></a><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?8æœ?4æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_951/" target="_blank" class="cBlue" title="圣帕特里克竞技">圣帕特里克竞技</a></td><td>0-2</td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_1157/" target="_blank" class="cBlue" title="德里åŸ?>德里åŸ?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?6æœ?3æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_951/" target="_blank" class="cBlue" title="圣帕特里克竞技">圣帕特里克竞技</a></td><td>0-0</td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_1157/" target="_blank" class="cBlue" title="德里åŸ?>德里åŸ?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?4æœ?1æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_1157/" target="_blank" class="cBlue" title="德里åŸ?>德里åŸ?/a></td><td>0-0</td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_951/" target="_blank" class="cBlue" title="圣帕特里克竞技">圣帕特里克竞技</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?3æœ?7æ—?03:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_951/" target="_blank" class="cBlue" title="圣帕特里克竞技">圣帕特里克竞技</a></td><td>0-0</td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_1157/" target="_blank" class="cBlue" title="德里åŸ?>德里åŸ?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <center><div><div id="showads5"> <script>dw(ads5_content);</script></div></div></center> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule1"> <div class="topcont_tit"> <span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.tairunbz.com/team_1157/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">德里城队</a> <span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2020å¹?8æœ?2æ—?00:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_1157/" target="_blank" class="cBlue" title="德里åŸ?>德里åŸ?/a></td><td><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs1334/" target="_blank">3-1</a></td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_1334/" target="_blank" class="cBlue" title="科克åŸ?>科克åŸ?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">èƒ?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?8æœ?6æ—?00:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_1180/" target="_blank" class="cBlue" title="谢尔伯恩">谢尔伯恩</a></td><td><a href="http://www.tairunbz.com/a/1180vs1157/" target="_blank">1-1</a></td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_1157/" target="_blank" class="cBlue" title="德里åŸ?>德里åŸ?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?8æœ?0æ—?00:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_1157/" target="_blank" class="cBlue" title="德里åŸ?>德里åŸ?/a></td><td><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs1091/" target="_blank">1-2</a></td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_1091/" target="_blank" class="cBlue" title="沙姆洛克流浪">沙姆洛克流浪</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">è´?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?8æœ?4æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_951/" target="_blank" class="cBlue" title="圣帕特里克竞技">圣帕特里克竞技</a></td><td><a href="http://www.tairunbz.com/a/951vs1157/" target="_blank">0-2</a></td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_1157/" target="_blank" class="cBlue" title="德里åŸ?>德里åŸ?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">èƒ?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?8æœ?1æ—?00:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_1157/" target="_blank" class="cBlue" title="德里åŸ?>德里åŸ?/a></td><td><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs1642/" target="_blank">0-2</a></td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_1642/" target="_blank" class="cBlue" title="斯莱戈流æµ?>斯莱戈流æµ?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">è´?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule2"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://www.tairunbz.com/team_951/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">圣帕特里克竞技é˜?/a><span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2020å¹?8æœ?7æ—?00:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_951/" target="_blank" class="cBlue" title="圣帕特里克竞技">圣帕特里克竞技</a></td><td><a href="http://www.tairunbz.com/a/951vs1091/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_1091/" target="_blank" class="cBlue" title="沙姆洛克流浪">沙姆洛克流浪</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?8æœ?8æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_951/" target="_blank" class="cBlue" title="圣帕特里克竞技">圣帕特里克竞技</a></td><td><a href="http://www.tairunbz.com/a/951vs1567/" target="_blank">2-0</a></td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_1567/" target="_blank" class="cBlue" title="费恩哈普">费恩哈普</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">èƒ?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?8æœ?4æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_951/" target="_blank" class="cBlue" title="圣帕特里克竞技">圣帕特里克竞技</a></td><td><a href="http://www.tairunbz.com/a/951vs1157/" target="_blank">0-2</a></td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_1157/" target="_blank" class="cBlue" title="德里åŸ?>德里åŸ?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">è´?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?8æœ?1æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_1613/" target="_blank" class="cBlue" title="邓多å…?>邓多å…?/a></td><td><a href="http://www.tairunbz.com/a/1613vs951/" target="_blank">1-1</a></td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_951/" target="_blank" class="cBlue" title="圣帕特里克竞技">圣帕特里克竞技</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?7æœ?5æ—?02:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_1118/" target="_blank" class="cBlue" title="波希米亚äº?>波希米亚äº?/a></td><td><a href="http://www.tairunbz.com/a/1118vs951/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://www.tairunbz.com/team_951/" target="_blank" class="cBlue" title="圣帕特里克竞技">圣帕特里克竞技</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> </div> </div> </div> <br /> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">主队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam1Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1118vs1157/" target=_blank>波希米亚人vs德里åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs1118/" target=_blank>德里城vs波希米亚äº?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs1613/" target=_blank>德里城vs邓多å…?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs1659/" target=_blank>德里城vs都柏林大å­?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs1567/" target=_blank>德里城vs费恩哈普</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs1334/" target=_blank>德里城vs科克åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs1091/" target=_blank>德里城vs沙姆洛克流浪</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs951/" target=_blank>德里城vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs1642/" target=_blank>德里城vs斯莱戈流æµ?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs2353/" target=_blank>德里城vs韦克斯福å¾?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs1332/" target=_blank>德里城vs沃特福德è?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs1180/" target=_blank>德里城vs谢尔伯恩</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1613vs1157/" target=_blank>邓多克vs德里åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1659vs1157/" target=_blank>都柏林大学vs德里åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1567vs1157/" target=_blank>费恩哈普vs德里åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1334vs1157/" target=_blank>科克城vs德里åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1091vs1157/" target=_blank>沙姆洛克流浪vs德里åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/951vs1157/" target=_blank>圣帕特里克竞技vs德里åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1642vs1157/" target=_blank>斯莱戈流浪vs德里åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1332vs1157/" target=_blank>沃特福德联vs德里åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1180vs1157/" target=_blank>谢尔伯恩vs德里åŸ?/a></li></ul> </div> </div></div> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">客队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam2Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1574vs951/" target=_blank>北雪平vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1118vs951/" target=_blank>波希米亚人vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs951/" target=_blank>德里城vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1613vs951/" target=_blank>邓多克vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1659vs951/" target=_blank>都柏林大学vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1567vs951/" target=_blank>费恩哈普vs圣帕特里</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1567vs951/" target=_blank>费恩哈普vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1334vs951/" target=_blank>科克城vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1091vs951/" target=_blank>沙姆洛克流浪vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/951vs1574/" target=_blank>圣帕特里克竞技vs北雪å¹?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/951vs1118/" target=_blank>圣帕特里克竞技vs波希米亚äº?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/951vs1566/" target=_blank>圣帕特里克竞技vs布瑞流浪</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/951vs1157/" target=_blank>圣帕特里克竞技vs德里åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/951vs1613/" target=_blank>圣帕特里克竞技vs邓多å…?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/951vs1659/" target=_blank>圣帕特里克竞技vs都柏林大å­?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/951vs1567/" target=_blank>圣帕特里克竞技vs费恩哈普</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/951vs1334/" target=_blank>圣帕特里克竞技vs科克åŸ?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/951vs1091/" target=_blank>圣帕特里克竞技vs沙姆洛克流浪</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/951vs1642/" target=_blank>圣帕特里克竞技vs斯莱戈流æµ?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/951vs1332/" target=_blank>圣帕特里克竞技vs沃特福德è?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/951vs1180/" target=_blank>圣帕特里克竞技vs谢尔伯恩</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1642vs951/" target=_blank>斯莱戈流浪vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1332vs951/" target=_blank>沃特福德联vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1180vs951/" target=_blank>谢尔伯恩vs圣帕特里克竞技</a></li></ul> </div> </div></div> </div> </div> <div class="main_r"> <div class="fr main_right"> <div id="right"> <iframe id="menuFrame" src="http://www.tairunbz.com/xinwen/side.htm" scrolling="no" frameborder="0" height="1300px" width="300"></iframe> </div> </div> </div> </div> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">热门对阵</a>ï¼?</div> <ul id="vs_link_hotVsTeam" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs1567/">德里城vs费恩哈普</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1613vs951/">邓多克vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs951/">德里城vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1567vs951/">费恩哈普vs圣帕特里</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1613vs951/">邓多克vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1574vs951/">北雪平vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1091vs951/">沙姆洛克流浪vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1567vs951/">费恩哈普vs圣帕特里</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1613vs951/">邓多克vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1574vs951/">北雪平vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1091vs951/">沙姆洛克流浪vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1091vs951/">沙姆洛克流浪vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1574vs951/">北雪平vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/2353vs951/">韦克斯福德青年vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs1026/">德里城vs中日德兰</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs7357/">德里城vs圣帕特里å…?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs1091/">德里城vs沙姆洛克流浪</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1157vs1333/">德里城vs德罗赫达è?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/986vs951/">明斯克迪纳摩vs圣帕特里克竞技</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/a/1332vs951/">沃特福德联vs圣帕特里克竞技</a></li></ul> </div> </div></div> </div> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">推荐球队</a>ï¼?</div> <ul id="vs_link_showAbout" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://www.tairunbz.com">足球直播</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com">CC体育å?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/zhibo/shijiebei/">世界杯直æ’?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/zhibo/yazhoubei/">亚洲杯直æ’?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/zhibo/ozb/">欧洲杯直æ’?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/zhibo/og/">欧冠直播</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/zhibo/yg/">亚冠直播</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/zhibo/yc/">英超直播</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/zhibo/dj/">德甲直播</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/zhibo/fj/">法甲直播</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/zhibo/yj/">意甲直播</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/zhibo/xj/">西甲直播</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/zhibo/zc/">中超直播</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/zhibo/NBA/">NBA直播</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/zhibo/CBA/">CBA直播</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/zhibo/zj/">中甲直播</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/live/ppq/">乒乓球直æ’?/a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/live/dianjing/">电竞直播</a></li> <li><a href="http://www.tairunbz.com/live/snk/">斯诺克直æ’?/a></li></ul> </div> </div></div> </div> <div class="copy_right"> <p>导航ï¼?a href="/sitemap.xml" target="_blank">sitemap</a> <a href="http://www.tairunbz.com/" target="_blank">足球直播</a> <a href="http://www.tairunbz.com/" target="_blank">NBA直播</a> <a href="http://www.tairunbz.com/" target="_blank">NBA直播å?/a> <a href="http://www.tairunbz.com/zhibo/72/" target="_blank">广东体育在线直播</a> <a href="http://www.tairunbz.com/zhibo/6/" target="_blank">CCTV5在线直播</a> <a href="http://www.tairunbz.com/zhibo/935/" target="_blank">五星体育</a> <a href="http://www.tairunbz.com/zhibo/400/" target="_blank">风云足球在线直播</a> <a href="http://www.tairunbz.com/zhibo/268/" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">山东体育</a> <a href="http://www.tairunbz.com/sitemap.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">网站地图</a> <a href="http://www.tairunbz.com/team.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事球队</a> <a href="http://www.tairunbz.com/type.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事分类</a> </p> <script type="text/javascript" src="/ccsports/js/ccsports_foot.js" charset="gb2312"></script> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.tairunbz.com/">Öйú¾º²Ê×ãÇò</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></html>